Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ck@ck-czestochowa.pl

34 19 588

Otoczymy Cię opieką

Cmentarz Komunalny  |  Miejski Zakład Pogrzebowy  |  Krematorium częstochowskie

Poradnik Klienta informacje

Postawienie nagrobka na grobie

Postawienie nagrobka na grobie

W jaki sposób dokonać formalności związanych z budową pomnika na grobie.

Zakłady kamieniarskie zobowiązane są do zapoznania się z zasadami prowadzenia robót na terenie Cmentarza Komunalnego w Częstochowie - link do regulaminu pod tabelą.
Opłaty pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem - link do cennika pod tabelą.

 

42-210 Częstochowa, ul. Radomska 117
telefon: +48 34 366 68 79 fax: +48 34 366 68 81
e-mail: ck@ck-czestochowa.pl
http://www.ck-czestochowa.pl

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 8.00 - 18.00, w soboty: 8.00 - 13.00

KARTA INFORMACYJNA CK05
Postawienie nagrobka na grobie tradycyjnym, amerykańskim,
montaż płyty nagrobnej w kolumbarium lub w ścianie pamięci

I. Podstawa Prawna

 

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2017,
  poz. 912 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 roku (Dz.U. 2008r. Nr 48, poz. 284);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. 2001, nr 90, poz. 1013, z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Nr 365/XXXI/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie procedury oraz warunków uhonorowania osób zasłużonych wobec Państwa, społeczeństwa
  i Miasta Częstochowy pochowaniem w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego
  w Częstochowie;
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67, z późniejszymi zmianami).

I. Wymagane wnioski

 • wniosek o postawienie nagrobka -
  *dokument można pobrać w sekcji FORMULARZE - link pod tabelą
 • w przypadku nagrobka o charakterze artystycznym -
  *dokument można pobrać w sekcji FORMULARZE - link pod tabelą

 

III. Wymagane załączniki
w przypadku nagrobka o charakterze artystycznym: - projekt nagrobka wraz z pisemnym oświadczeniem autora projektu o przynależności do związku artystów,
- opinia zespołu autorów projektu Cmentarza Komunalnego w Częstochowie,
- projekt fundamentu nagrobka oraz projekt technologii montażu.

 

IV. Dokumenty do wglądu
 dowód osobisty dysponenta grobu

V. Instrukcja postępowania (dotyczy pracowników Biura Obsługi)
• weryfikacja złożonych dokumentów
• wydanie odpowiedniego zezwolenia
• wystawienie faktury VAT i pobranie opłaty
• potwierdzenie wykonania nagrobka

VI. Opłaty
• według aktualnie obowiązującej Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy oraz aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia cen za usługi realizowane przez Cmentarz Komunalny w Częstochowie

VII. Termin załatwienia sprawy
• niezwłocznie,
• w przypadku nagrobka o charakterze artystycznym do 14 dni

VIII. Miejsce załatwienia sprawy
• Biuro Obsługi Cmentarza ul. Radomska 117, tel.: 34 366 68 79, 19 588, pn-pt 8:00-18:00, sob 8:00-13:00

IX. Uwagi
• stawiennictwo osobiste dysponenta grobu lub upoważnionego wykonawcy

data utworzenia: 2018-07-05, data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05; zatwierdzony: tak; data zatwierdzenia: 2018-07-05; wydanie: 01

Regulamin Cmentarza Komunalnego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZĘSTOCHOWIE   § 1. Cmentarz komunalny zapewnia miejsca pochówku w grobach tradycyjnych i urnowych z odpowiednim do nich dostępem. § 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ...

Formularze

Cennik usług cmentarnych

Cennik na podstawie obowiązującego Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy. Opłaty podane są w wysokości brutto, zawierają podatek Vat.   1. Wykopanie grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły:   a) pojedynczego jednopoziomowego - 450,00 zł b) pojedynczego ...

Galeria

Nasz adres

Cmentarz Komunalny

ul. Radomska 117
42-210 Częstochowa

 

otwarty dla odwiedzających groby:

1 IV - 30 IX od 8:00 do 20:00

w pozostałe dni do zmroku

Biuro Obsługi Klienta

ul. Radomska 117
34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

 

Miejski Zakład Pogrzebowy

czynny całą dobę  24/7

34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

Jakość naszych usług: cmentarnych, pogrzebowych
i kremacyjnych została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001-2015.

W jednym miejscu uzyskasz kompletną pomoc.  

0

lat istnienia naszej firmy

0

pochowanych na Cmentarzu Komunalnym

0

wykonanych kremacji

0

Rodzin otoczonych naszą opieką

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Cmentarz Komunalny w Częstochowie

Miejski Zakład Pogrzebowy

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia