Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ck@ck-czestochowa.pl

34 19 588

Otoczymy Cię opieką

Cmentarz Komunalny  |  Miejski Zakład Pogrzebowy  |  Krematorium częstochowskie

Kremacja w Częstochowie - Krematorium częstochowskie

Kremacja w Częstochowie - Krematorium częstochowskie

Cmentarz Komunalny w Częstochowie usługę kremacyjną świadczy od grudnia 2003 roku.

Krematorium częstochowskie wyposażone jest w dwa urządzenia kremacyjne,
które eliminują wszelkie przerwy w świadczeniu ciągłej usługi spopielania zwłok ludzkich.

Kremacje wykonujemy przez sześć dni w tygodniu: poniedziałek - sobota.

Biuro Obsługi Klienta pod numerami telefonów:

34 19 588 lub 34 366 68 79

udziela informacji o terminach spopieleń.


 

Statystycznie formę pochówku pokremacyjnego wybiera co trzecia Rodzina osoby zmarłej w Częstochowie.

Jesteśmy jedynym zakładem pogrzebowym w regionie  - Miejski Zakład Pogrzebowy, który świadczy kompleksową usługę spopielenia zwłok we własnym krematorium, zlokalizowanym na terenie Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

 

Krematorium częstochowskie posiada własny, specjalistyczny transport zwłok, obsługę związaną z przygotowaniem zwłok do kremacji, nowoczesne chłodnie, trumny kremacyjne i największą ofertę urn w regionie.

Na Państwa zlecenie nasz miejski zakład pogrzebowy zapewni kompleksową obsługę przed kremacją i po kremacji, aż do momentu umieszczenia Urny z Prochami w grobie, na wskazanym przez Państwa cmentarzu.

 

Przygotowanie zwłok do kremacji odbywa się podobnie jak w przypadku pochówku tradycyjnego. Można również zrezygnować z typowego ubrania zmarłego i ciało owinąć płótnem - na wzór całunu.

Spopielanie odbywa się w specjalnej trumnie kremacyjnej pozbawionej warstw farby i lakieru, ozdób i uchwytów. Trumny mogą być wykonane z twardej tektury, drewna litego czy nawet wikliny.

W trumnie z ciałem osoby zmarłej nie wolno umieszczać przedmiotów, które mogą zakłócić proces spopielenia lub uszkodzić konstrukcję urządzenia kremacyjnego. Do takich przedmiotów należą: rozrusznik serca, który należy usunąć przed kremacją, zegarki elektroniczne, telefony komórkowe i podobne urządzenia, pojemniki z płynami łatwopalnymi: perfumy, dezodoranty.

Urny mogą mieć różne kształty, ale materiał powinien zapewnić jej trwałość i pojemność dla prochów osoby dorosłej nie mniejszą niż 3,5 litra. Czas oczekiwania na odbiór urny z prochami trwa do trzech godzin.

 

Krematorium częstochowskie zlokalizowane w miejskim kompleksie pogrzebowym ( budynkiem ceremonii pogrzebowych: kaplice, sale pożegnań, chłodnie ) z przyległym do niego Cmentarzem Komunalnym przy ulicy Radomskiej 117, służy Państwu do wypełnienia ostatniej woli osoby zmarłej. Dotyczy to obrzędów pogrzebowych Kościoła Rzymsko-Katolickiego, innych wyznań lub ceremonii świeckich.

Kremacja jest procesem nieodwracalnym, dlatego przed spopieleniem organizujemy dla Rodziny pożegnanie z osobą zmarłą. Na życzenie Rodziny zapewniamy obecność Księdza Rzymsko-Katolickiego, który podczas pożegnania dokona tzw. pokropku lub będzie celebrował Mszę Świętą.
 
 
Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymsko-Katolickiego o kremacji:
Kanon 1176 § 3.
Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Znowelizowany Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku zatwierdzony został przez papieża Świętego Jana Pawła II.

Kościół Rzymsko-Katolicki o Mszy Świętej nad Urną z Prochami:

W sytuacjach, kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka lub, gdy śmierć nastąpiła poza miejscem zamieszkania a kremacja ułatwia sprowadzenie Urny z Prochami osoby zmarłej, dopuszcza się Mszę Świętą pogrzebową nad Urną z Prochami. Obrzędy pogrzebowe mogą odbywać się w kaplicach cmentarnych i pomieszczeniach krematorium.

 

W krematorium częstochowskim Rodzina może uczestniczyć w początkowym momencie kremacji przebywając w tzw. sali podglądowej gdzie obserwuje moment wprowadzenia trumny do pieca kremacyjnego. To ostatnia chwila, z jaką można podzielić się obecnością z osobą zmarłą...

 

Po wykonaniu spopielenia Rodzina otrzymuje świadectwo kremacji.

Jeśli jest Jej życzeniem, może osobiście odebrać Urnę z Prochami lub zlecić kompleksowo obsługę pogrzebu miejskiemu zakładowi pogrzebowemu.
 

Ważne!

Urny z prochami mogą być składane do wszystkich grobów tradycyjnych lub urnowych bez zachowania tzw. 20-letniego czasookresu.
 

Szczegółowe wskazania postępowania przed kremacją zawarto w Instrukcji postępowania przedkremacyjnego (załącznik do zarządzenia 2/SZJ/2019 Dyrektora Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania przedkremacyjnego na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie) :

  • Kremacja może zostać przeprowadzona po upływie 24 godzin od czasu zgonu zmarłego.
  • Zakład pogrzebowy dopuszcza do obrotu trumny kremacyjne o niskim stopniu zawartości wilgoci preferując utensylia z litego, sezonowanego drewna.
  • Wymiary trumny kremacyjnej muszą odpowiadać możliwościom wsadowym pieca (szerokość 85 cm x wysokość 70 cm x długość 215 cm) a pojemność urny na prochy musi wynosić minimum 3,5 litra (lub więcej stosownie do potrzeb).
  • Trumny kremacyjne pozbawione powinny być okuć metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia trumien pozbawiona powinna być powłok lakierowanych, wybicie wewnętrzne powinno być chłonne, ekologiczne nie powodujące wytwarzania podczas procesu spopielania szkodliwych, dymiących i toksycznych substancji.
  • Zakład pogrzebowy dokłada szczególnej staranności przy doborze odzieży zmarłego zachowując zasady powodowania minimalnej emisji substancji szkodliwych.
  • Krematorium nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie ze zwłokami przedmiotów wartościowych jak również za zawartość implantów w ciele zmarłego. W specjalnym zabiegu, przeprowadzonym przez lekarza na koszt zakładu pogrzebowego lub rodziny, implanty te mogą być odzyskane.
  • Zabrania się umieszczania w trumnie kremacyjnej wraz ze zwłokami między innymi następujących przedmiotów: alkohol, amunicja, baterie, ciecze łatwopalne, pojemniki wypełnione gazem (np. dezodoranty), szkło, przedmioty z włókien węglowych, worki, pojemniki z gumy i polichlorku winylu itp.
  • Zakład pogrzebowy, w dbałości o ochronę środowiska, uświadamia swoich klientów i wdraża postępowanie zgodne z literą niniejszej instrukcji.

 

Ceremonia pogrzebowa związana ze spopieleniem zwłok odbywa się najczęściej dwuetapowo: pożegnanie i kremacja po upływie 24 godzin od stwierdzonego zgonu w godzinach dogodnych dla Rodziny a pochówek Urny z Prochami w dniu następnym lub w innym terminie, gdy np. część Rodziny musi przybyć ze znacznej odległości.

W przypadku gdy część uczestników pogrzebu przybywa z daleka, Kościół Rzymsko-Katolicki zezwala na Mszę Świętą celebrowaną nad Urną z Prochami. Po Mszy Świętej następuje część liturgii tzw. Pożegnania i odprowadzenie do grobu na cmentarz.

Złożeniu Urny z Prochami w grobie może przewodniczyć celebrans lub osoba oddelegowana do tej funkcji.

W przypadku ceremonii świeckich jest to Mistrz Świeckiego Ceremoniału Pogrzebowego.

Ta forma pochówku otwiera nowe możliwości przebiegu ceremonii pogrzebowej a niejednokrotnie to pierwsza kremacja w Rodzinie, dlatego nasi pracownicy Biura Obsługi będą Państwa doradcami.

 

Rezerwacja terminów kremacji pod numerami telefonów
BIURA OBSŁUGI CMENTARZA:
19 588 lub 34 366 68 79
w dni powszednie: 8:00 - 18:00
w soboty: 8.00 - 13.00
 

Dodatkowe infmoracje znajdziesz w naszym Vademecum Kremacji.

 

Krematorium częstochowskie gwarantuje Państwu duży wybór urn i trumien kremacyjnych.

Galeria

Nasz adres

Cmentarz Komunalny

ul. Radomska 117
42-210 Częstochowa

 

otwarty dla odwiedzających groby:

1 IV - 30 IX od 8:00 do 20:00

w pozostałe dni do zmroku

Biuro Obsługi Klienta

ul. Radomska 117
34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

 

Miejski Zakład Pogrzebowy

czynny całą dobę  24/7

34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

Jakość naszych usług: cmentarnych, pogrzebowych
i kremacyjnych została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001-2015.

W jednym miejscu uzyskasz kompletną pomoc.  

0

lat istnienia naszej firmy

0

pochowanych na Cmentarzu Komunalnym

0

wykonanych kremacji

0

Rodzin otoczonych naszą opieką

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Cmentarz Komunalny w Częstochowie

Miejski Zakład Pogrzebowy

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia