Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ck@ck-czestochowa.pl

34 19 588

Otoczymy Cię opieką

Cmentarz Komunalny  |  Miejski Zakład Pogrzebowy  |  Krematorium częstochowskie

Rezerwacja za życia miejsc grzebalnych

Rezerwacja za życia miejsc grzebalnych

Na cmentarzu wśród grobów, w których są pochowani zmarli często można dostrzec miejsca z oznaczeniem literą „R” a nawet nagrobkiem, na którym są napisane imię, nazwisko, data urodzenia, ale bez daty śmierci. To groby, o które zadbali ludzie jeszcze za swojego życia.

 

Cmentarz Komunalny przy ulicy Radomskiej 117 prowadzi sprzedaż miejsc grzebalnych w systemie rezerwacji za życia. Wybór grobu powinien być przede wszystkim dokonany zgodnie z formą przyszłego pochówku.

Należy rozstrzygnąć, czy pogrzeb będzie inhumacyjny czyli pochówek zmarłego w trumnie czy pokremacyjny, czyli prochów w urnie. Ważnym elementem jest również dla ilu osób ma być zakupione miejsce a szczególne dla ilu pochówków w trumnach.

 

Grób do pochówku tradycyjnego.

W systemie rezerwacji za życia można dokonać zakupu grobów murowanych – tradycyjnych – do pochówku jednej, dwóch, trzech, czterech i sześciu trumien. Warto wiedzieć, że do takiego grobu zawsze będzie można dochować urny z prochami, w takiej ilości jaką zapewni przestrzeń zakupionego grobu. Np. w grobie pojedynczym dwupoziomowym można pochować maksymalnie dwie trumny oraz dochować urny z prochami w posadowionym na powierzchni ziemi nagrobku, lub dokonać pochówku tylko jednej trumny a II komorę przeznaczyć na dochówki prochów w urnach. Na powierzchni 100 x 200 urn zmieści się naprawdę sporo. Taki grobowiec z pewnością będzie grobem wielopokoleniowym.

Groby murowane mogą być pojedyncze lub podwójne. Powierzchnia grobu pojedynczego to 100 x 200, zaś podwójnego to 200 x 200. Wszystkie komory grzebalne znajdują się poniżej gruntu. Pochówki trumien ze zwłokami powyżej gruntu (często spotykane na cmentarzach parafialnych, gdzie każde miejsce jest cenne) nie są dopuszczalne przepisami prawa cmentarnego. Dla grobów murowanych przewidziano tzw. nadbudowę, nad ostatnią komorą grzebalną, która stanowi zabezpieczenie sanitarne pomiędzy ostatnią trumną a powierzchnią gruntu. Poniżej prezentuje to zdjęcie techniczne grobu murowanego pojedynczego dwupoziomowego. Nad każdą trumną zakładane jest sklepienie o grubości 6 cm. Dno grobu murowanego może mieć bezpośrednią styczność z gruntem rodzimym tak jak jest to na naszym cmentarzu.

 

Grób tylko na urny.

Jeśli w planach są tylko pochówki prochów w urnach, można dokonać zakupu grobu murowanego pojedynczego jednopoziomowego. Wówczas w komorze 100 x 200 będą dochowywane tylko prochy w urnach. Oczywiście ten rodzaj grobu wymaga posadowienia pełnowymiarowego nagrobka. Alternatywą dla pochówków po kremacyjnych jest niewielki grób typu amerykańskiego o wymiarach płyty nagrobnej 75 x 75. Komorę grzebalną tego grobu stanowi odlew żelbetowy o przekroju kwadratu i głębokości około 120 cm, co ogranicza ilość dochowań (średnia wysokość urny na prochy to około 20 – 30 cm). Grób amerykański na powierzchni ziemi ma wysokość około 30 cm, reszta komory grzebalnej znajduje się poniżej powierzchni ziemi. Dookoła grobu wyłożona jest kostka granitowa stanowiąca ważny element architektoniczny zielonych pól urnowych. Z pewnością nagrobek na nim będzie mniejszym wydatkiem niż na grobie tradycyjnym.

Należy również przyjąć, że grób amerykański jest grobem o minimalistycznym charakterze, co nie jest bez znaczenia dla kultu pamięci o zmarłym. Powierzchnia grobu ogranicza ilość składanych kwiatów i zapalanych zniczy.

Najbardziej minimalistycznymi grobami urnowymi są nisze na urny zlokalizowane na Cmentarzu Komunalnym w dwóch rodzajach: długich elementach architektonicznych zwanych ścianami pamięci i punktowych budowlach zwanych kolumbariami. Wymiary niszy to 40 x 40 x 40.Ściany pamięci są zaprojektowane jako ciągi nisz, które stanowią miejsce pochówku od kilkunastu do kilkudziesięciu urn, przy czym jedna nisza to miejsce przeznaczone dla jednej urny. Nisze znajdują się zarówno w pionie jak i poziomie. Kolumbaria – wolnostojące prostopadłościany zawierają tylko sześć nisz, odpowiednio na każdej prostopadłej części znajdują się dwie lub jedna nisza. W przypadku nisz przeznaczonych na urny formę nagrobka stanowi płyta granitowa, która ją zamyka. Nie stanowi ona wyposażenia niszy w momencie zakupu. Tak jak w przypadku stawianych nagrobków za życia, płytę granitową o wymiarach 60 x 50 można zamontować po zakupieniu miejsca.

 

Wybór miejsca.

W przypadku zakupu miejsca w rezerwacji istnieje możliwość wyboru na terenie otwartych kwater. Osoby zainteresowane zakupem zapraszamy do naszego Biura Obsługi Klienta, gdzie nasi doradcy zaprezentują lokalizację miejsc na terenie cmentarza.

 

Formalności.

Na okoliczność zakupu miejsca sporządzana jest umowa cywilnoprawna. Umowa zawierana jest na 20 lat. W przypadku użycia miejsca w okresie obowiązywania umowy, groby murowane i urnowe przeznaczone do pochowania więcej niż jednej osoby nie będą podlegały dalszym opłatom z tytułu ważności grobu (Ustawa o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych).

Opłata z tytułu miejsca murowanego dotyczy placu, wykopania, elementów żelbetowych i ich montażu. Cmentarz dysponuje również miejscami przy tzw. alejach głównych, za dodatkową, jednorazową opłatą. Ilość takich miejsc jest ograniczona.

Nie prowadzimy sprzedaży ratalnej. Honorujemy również płatności bezgotówkowe. Za zrealizowaną płatność wystawiamy faktury Vat. Prowadzimy pełną dokumentację zakupu miejsca w systemie rezerwacji za życia dokonując odpowiednich zapisów w księgach cmentarnych.

Każda osoba, która dokona zakupu miejsca w systemie rezerwacji za życia otrzymuje naszą kartę rabatową, która uprawnia do udzielenia zniżki w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym.

 

Czy to ma sens?

Zakup miejsca za życia to przede wszystkim podział kosztów przyszłego pogrzebu. Kupując za życia grób, koszty pogrzebu będą dotyczyły tylko obsługi pogrzebowej. Niekiedy inwestorzy po zakupie miejsca dodatkowo dokonują budowy nagrobka. Później, opłaty związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowej mogą być pokryte za pomocą tzw. zasiłku pogrzebowego (aktualnie to kwota 4 tys. zł).

Adam Franczyk

Galeria

Nasz adres

Cmentarz Komunalny

ul. Radomska 117
42-210 Częstochowa

 

otwarty dla odwiedzających groby:

1 IV - 30 IX od 8:00 do 20:00

w pozostałe dni do zmroku

Biuro Obsługi Klienta

ul. Radomska 117
34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

 

Miejski Zakład Pogrzebowy

czynny całą dobę  24/7

34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

Jakość naszych usług: cmentarnych, pogrzebowych
i kremacyjnych została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001-2015.

W jednym miejscu uzyskasz kompletną pomoc.  

0

lat istnienia naszej firmy

0

pochowanych na Cmentarzu Komunalnym

0

wykonanych kremacji

0

Rodzin otoczonych naszą opieką

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Cmentarz Komunalny w Częstochowie

Miejski Zakład Pogrzebowy

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

zdjęcie kwatery grobów tradycyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie

Zdjęcie: zdjęcie kwatery grobów tradycyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie

zdjęcie grobów urnowych - kolumbarium, ściana pamięci, grób amerykański

Zdjęcie: zdjęcie grobów urnowych - kolumbarium, ściana pamięci, grób amerykański

zdjęcie konstrukcji grobu murowanego, tradycyjnego

Zdjęcie: zdjęcie konstrukcji grobu murowanego, tradycyjnego
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia