Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ck@ck-czestochowa.pl

34 19 588

Otoczymy Cię opieką

Cmentarz Komunalny  |  Miejski Zakład Pogrzebowy  |  Krematorium częstochowskie

Cmentarz komunalny

Sprzedaż grobów do pogrzebu

Sprzedaż grobów do pogrzebu

Cmentarz Komunalny prowadzi sprzedaż miejsc grzebalnych do pogrzebów tradycyjnych: groby ziemne i murowane, oraz do pogrzebów urnowych: groby amerykańskie (dla kilku urn), kolumbaria i ściany pamięci (nisze na jedną urnę).

Każdy interesant zgłaszający się do Biura Obsługi Klienta celem zgłoszenia pogrzebu ma możliwość wyboru miejsca w obrębie otwartej do pochówków kwatery dla grobów tradycyjnych: ziemnych i murowanych lub całego terenu cmentarza dla grobów urnowych: rodzinnych - amerykańskich, pojedynczych - kolumbaria i ściany pamięci.

 

Grób tradycyjny:
ziemny i murowany

 

Dla pochówku tradycyjnego w trumnie, przeznaczone są groby ziemne i murowane.

Grób ziemny powstaje przez wydobycie ziemi na odpowiednią głębokość, umieszczenie trumny z ciałem osoby zmarłej, zasypanie trumny ziemią wydobytą z tego miejsca i usypaniem mogiły ziemnej. Cmentarz przygotowuje miejsca ziemne pojedyncze jednopoziomowe i pojedyncze dwupoziomowe.

Groby te, podlegają opłacie co 20 lat z tytułu udostępnienia miejsca stałego grzebalnego.

Grób murowany powstaje przez wydobycie ziemi na odpowiednią głębokość oraz umocnienie ścian i stropów prefabrykatami żelbetowymi. Trumna z ciałem osoby zmarłej jest umieszczana w jednej z tzw. krypt i zamurowywana. Cmentarz dysponuje grobami murowanymi pojedynczymi: jedno, dwu i trójpoziomowymi oraz podwójnymi: jedno, dwu i trójpoziomowymi, które stanowią grobowce na kilka pokoleń. Stosowane prefabrykaty żelbetowe stanowią dobry fundament dla nagrobka.

Od grobów murowanych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby, nie stosuje się opłat za kolejne 20-letnie czasookresy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami cmentarnymi).

Górb ziemny
Grób murowany
Grób urnowy:
pojedynczy i rodzinny

Do pochowaniu urny z prochami dedykowane są groby typowo urnowe. Dla pochówku jednej urny są to tzw. ściany pamięci i kolumbaria.

Ściany pamięci znajdują się na wschodniej części cmentarza od ulicy Białostockiej. Charakteryzują się mało spotykaną architekturą. Są to odlewy betonowe, w postaci ciągów ścian, wyposażonych w nisze. Każda z nisz stanowi odrębne miejsce pochówku czyli grób. Urnę umieszcza się w niszy i zamyka płytą granitową, która stanowi formę nagrobka. Wielkości nisz i płyt granitowych do ich zamknięcia są znormalizowane dla zachowania jednolitego wyglądu grobów, architektury cmentarnej i technicznych możliwości.

Kolumbaria to elementy wolnostojące wyposażone w nisze do pochowania urny, odpowiednio jedna lub dwie na pionowej płaszczyźnie. Zamknięcie niszy odbywa się tak samo jak w przypadku ścian pamięci - płytą granitową.

Ściany pamięci
Kolumbarium

 

Grób amerykański (w stylu amerykańskim) przeznaczony do pochowania od jednej do kilku urn w zależności od ich kształtu i rozmiaru. Składa się  z elementu żelbetowego odlewu, wkopanego w ziemię. Ponad gruntem znajduje się jego część z pokrywą o wymiarach 75 cm x 75 cm. Może stanowić grób rodzinny.

 
Grób amerykański  

Powierzchnie grobów urnowych są ograniczone. Stąd ilość umieszczanych na nich lub przy nich dekoracji i zniczy jest również ograniczona.

Groby te mają charakter symboliczny. 

Istnieje możliwość zakupu miejsca tradycyjnego dla pochówku urn i postawienia na nim pełnowymiarowego nagrobka.

 

 

Pracownicy pionu technicznego Cmentarza Komunalnego wykonują wszystkie prace grabarskie oraz porządkowe.

Wykorzystując nowoczesny sprzęt (koparka, wywrotka, podesty, platformy, szalunki) kopiemy i zasypujemy groby ziemne oraz umacniamy groby murowane w technologii montażu prefabrykatów żelbetowych.

Budujemy groby wielopoziomowe, pojedyncze i rodzinne.

Wymiary realizowanych grobów są zgodne z obowiązującymi w kraju przepisami.

W standardzie usługi grabarskiej miejsce pochówku na czas opuszczenia trumny lub urny i zamknięcia grobu zabezpieczamy baldachimem (pod warunkiem bezwietrznej pogody) i zawsze nagłaśniamy.

Po postawieniu nagrobka, przy kolejnych dochówkach, pracownicy pionu technicznego mogą dokonać częściowego demontażu nagrobka w celu przygotowania grobu. Nasi pracownicy wykonują tą czynność w sposób fachowy. Szczegóły na ten temat zostaną omówione w Biurze Obsługi Klienta.

 

 

 

Groby (Ilość zdjęć w galerii: 10)

01

LIP

2003

3683

razy

czytano

ck-czestochowa.pl

Galeria

Nasz adres

Cmentarz Komunalny

ul. Radomska 117
42-210 Częstochowa

 

otwarty dla odwiedzających groby:

1 IV - 30 IX od 8:00 do 20:00

w pozostałe dni do zmroku

Biuro Obsługi Klienta

ul. Radomska 117
34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

 

Miejski Zakład Pogrzebowy

czynny całą dobę  24/7

34 19 588 (wybierasz 5 cyfr)

34 366 68 79

Jakość naszych usług: cmentarnych, pogrzebowych
i kremacyjnych została potwierdzona certyfikatem jakości ISO 9001-2015.

W jednym miejscu uzyskasz kompletną pomoc.  

0

lat istnienia naszej firmy

0

pochowanych na Cmentarzu Komunalnym

0

wykonanych kremacji

0

Rodzin otoczonych naszą opieką

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Cmentarz Komunalny w Częstochowie

Miejski Zakład Pogrzebowy

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia